Je bent hier:Home Privacy

Privacy

Bij SsangYong Motors Middle Europe NV (Pierstraat 231, 2550 Kontich) zijn wij ons ervan bewust dat persoonsgegevens zoals namen en geboortedata uitermate belangrijk zijn voor de privacy van onze gebruikers. SsangYong Motors Middle Europe NV zal dergelijke persoonlijke informatie nooit bekendmaken of ongevraagd verzamelen wanneer u de SsangYong Motors Middle Europe NV website (hierna onze website) https://www.ssangyong.be bezoekt. Wij kunnen statistische trends met betrekking tot onze website analyseren, maar zullen hiertoe in geen geval persoonlijke informatie gebruiken. Wanneer dergelijke informatie wordt verzameld, zullen wij dit vermelden, en zal de verzamelde informatie behandeld worden overeenkomstig punten 1 tot en met 4 hieronder. Hoewel u de meeste plaatsen op onze website kunt bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken, dient u te weten dat bepaalde diensten misschien niet voor u toegankelijk zijn.

Voor een betere dienstverlening aan gebruikers die onze website geregeld bezoeken, kunnen wij een beroep doen op “cookies”. Wanneer een gebruiker de eerste keer naar onze website surft, wordt een identificatiemerk of “cookie” verzonden naar de cookie-enabled browser. Wanneer deze gebruiker later naar onze website terugkeert, meldt dit identificatiemerk ons dat het om dezelfde gebruiker gaat. Zolang u uw persoonsgegevens niet invoert, kunnen wij u niet identificeren en blijft u anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat een bericht wordt weergegeven wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies automatisch worden geweigerd.

  1. Wanneer wij persoonlijke informatie over u verzamelen, wordt deze voor de volgende mogelijke doeleinden gebruikt: voor commerciële doeleinden (prospectie, klantenbeheer), dienst na verkoop, garantie, veiligheid. We verzamelen alleen de informatie die nodig is voor dit voorgenomen gebruik
  2. SsangYong Motors Middle Europe NV behandelt persoonlijke informatie correct, en zal dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder uw toestemming, uitgezonderd: wanneer wij van een rechtbank, een rechterlijke instantie of een andere officiële instantie bevel krijgen deze informatie te verstrekken of openbaar te maken. Als onze contractanten persoonlijke informatie nodig hebben om de activiteiten met betrekking tot het beheer van onze website en het uitvoeren van enquêtes die wij hebben besteld, zullen wij hen deze informatie verschaffen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdracht, en nadat we met hen een overeenkomst ter bescherming van geheime informatie hebben gesloten. In uitzonderlijke omstandigheden die hierboven niet vermeld worden. Wanneer wij uw toestemming verkrijgen om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan derden, zullen wij bindende contracten sluiten en alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de derden deze informatie verspreiden.
  3. Als u wenst dat uw informatie openbaar gemaakt, gecorrigeerd, toegevoegd of gewist wordt zodat u geen reclame meer krijgt, moet u contact met ons opnemen via de pagina Contact op onze website. Wij zullen dan zo snel mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen.
  4. SsangYong Motors Middle Europe NV zal zich houden aan alle toepasselijke wetten en normen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bijhouden, en zal onze beleidslijnen betreffende de hierboven beschreven punten blijven herzien en verbeteren.